top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraParafia

26 kwietnia 2020 r. XIV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców pod hasłem: „Z Miłością

26 kwietnia 2020 r. XIV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców pod hasłem: „Z Miłością na wszystkich drogach” W Niedzielę 26.04.2020 r. o godz. 9.3o w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie na Starych Powązkach - Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. dr Marian Midura odprawi Mszę świętą za polskich kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska wygłosi homilię. Ta modlitwa, to też nasza wdzięczność i wsparcie dla wszystkich kierowców, którzy podejmują służbę dla nas wszystkich w czasie panującej epidemii. Transmisja Mszy świętej z modlitwą za Kierowców na: www.facebook.com/MIVAPolska W ostatnią niedzielę kwietnia zgodnie z kalendarzem duszpasterskim Kościoła w Polsce jest obchodzona Niedziela Modlitw za Kierowców. Jest to szczególny dzień, kiedy otaczamy duchową troską wszystkich kierujących pojazdami oraz innych użytkowników dróg. Krajowe Duszpasterstwo Kierowców wspólnie z MIVA Polska pragną zaprosić do serdecznej i ufnej modlitwy o poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach - wypraszając dla wszystkich łaskę bezpiecznego docierania do celu. Ta modlitwa powinna wynikać z naszego zatroskania o życie i dobro każdego człowieka, umiłowanego przez Boga w Chrystusie i odkupionego przez Jego Ofiarę na Krzyżu. Wdzięczność Wobec kierowców służących w czasie epidemii Tegoroczna Niedziela Modlitwa za Kierowców niech będzie też szczególnym dniem wdzięczności wobec wszystkich kierowców wykonujących pracę i podejmujących służbę w czasie epidemii. Są to kierowcy w transporcie publicznym i wszystkich służbach, szczególnie w transporcie medycznym, policji i w innych służbach mundurowych. Wypełniają oni z poświęceniem swoje obowiązki, aby zapewnić codzienne funkcjonowanie całego kraju i bezpieczeństwo wszystkich. Wdzięczność należy się tym, którzy jako kierowcy pracują w zaopatrzeniu i wszystkim tym, którzy z własnej inicjatywy inspirowani duchem miłosierdzia dostarczają pomoc naszym czcigodnym Seniorom, najsłabszym i potrzebującym, chorym i samotnym, pozostającym w izolacji i w kwarantannie. Bogu niech będą dzięki za ofiarną służbę i pomoc niesioną przez tych wszystkich kierowców. W ten sposób wypełnienie przykazania miłości staje się pięknym i szlachetnym aktem miłosierdzia, pochodzącego z bezinteresownego i wrażliwego na ludzką niedolę serca. Miłość w praktyce Tegorocznej Niedzieli Modlitw za Kierowców towarzyszą słowa: „Z miłością na wszystkich drogach”. Św. Jan Apostoł w swoim Pierwszym Liście zwraca uwagę wierzącym w Chrystusa, że: „miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań” (1 J 5, 3). Oznacza to, że miłość nie jest jedynie jakimś stanem emocjonalnym, ale dotyczy Bożych nakazów - przykazań. Przykazania zaś rodzą powinności i obowiązki, które winniśmy wypełniać w różnych dziedzinach naszego życia. Odnosi się to również do kierowców i wszystkich korzystających z dróg, którzy powinni jak najbardziej unikać wszelkich przejawów egoizmu i nieodpowiedzialności, poprzez które można narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie swoje i bliźnich. Troska o bezpieczeństwo na drogach staje się w ten sposób wyrazem miłości względem Boga i bliźniego. Zawsze bądź czujny na drodze W tym roku jej obchody tej Niedzieli wypadają w trudnym i bolesnym czasie epidemii koronawirusa, który spowodował, że sprawa bezpieczeństwa na drogach w zrozumiały sposób zeszła na dalszy plan. Dla wielu sytuacja mniejszego natężenia ruchu z racji ograniczeń w czasie epidemii - może powodować pewne uśpienie czujności i stanowić pokusę do łamania przepisów ruchu drogowego. Skutkiem tego jest fakt, że codziennie w Polsce w czasie epidemii zdarza się kilkadziesiąt wypadków, w których ludzie tracą życie i wielu odnosi rany. Wypadki na drogach w czasie epidemii, są dodatkowym obciążeniem dla i tak przeciążonych służb dbających o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Pytaj siebie W Niedzielę Modlitw za Kierowców powinniśmy z odwagą zapytać samych siebie w rachunku sumienia kierowcy i użytkownika drogi: - Czy nie jestem egoistą na drodze? - Czy okazuję szacunek i życzliwość wobec innych na drodze? - Czy jako kierujący pojazdem szanuję pieszych? - Czy poprzez nadmierną prędkość i łamanie przepisów drogowych nie narażam siebie i innych na niebezpieczeństwo? - Czy staram się pomagać będącym w potrzebie i służyć swoim pojazdem? Wobec kierowców wspierających misjonarzy w akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr W Niedzielę Modlitw za Kierowców MIVA Polska (Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu) wraz z misjonarzami nie tylko poleca Panu Bogu przez wstawiennictwo Niebiańskiego Wspomożyciela Kierowców - św. Krzysztofa - sprawę bezpieczeństwa na drodze, ale też dziękuje wszystkim kierowcom za ich pomoc ofiarowaną na środki transportu dla misjonarzy. Z pomocą tych pojazdów misjonarze i misjonarki mogą pełnić swoją misję głoszenia Ewangelii i niesienia miłosierdzia w najdalszych zakątkach świata. Nasi Misjonarze i Misjonarki w obecnym czasie globalnej pandemii pozostali ze swoimi wiernymi, nikt nie wrócił do kraju i pomimo wielu ograniczeń niosą pomoc i nadzieję potrzebującym. Od początku działalności MIVA Polska jest praktyką, że misjonarze w duchu wdzięczności za otrzymaną pomoc, modlą się za wszystkich Kierowców i Dobroczyńców w każdą 1-szą sobotę miesiąca, wypraszając bezpieczne podróże dla wszystkich i inne potrzebne łaski dla Dobroczyńców. MIVA Polska informuje że: w ub. roku 2019 zrealizowała 91 projektów w 34 krajach. Zostało zakupionych: 58 samochodów osobowych i terenowych, 3 busy, 1 ambulans, ponad 30 motocykli i motorowerów, 155 rowerów dla katechistów; 1 quad i 2 tuctuc (motocykle trójkołowe), 1 łódź motorowa, 2 silniki do łodzi; 42 wózki inwalidzkie. MIVA Polska przekazała na te wszystkie pojazdy sumę 758 350 Euro. (więcej zob. na www.miva.pl ) Z Dokumentu Papieskiej Rady ds. Imigrantów i Podróżnych(2007) „Ci, którzy znają Chrystusa, zachowują ostrożność na drodze. Nie myślą oni jedynie o sobie i nie martwią się zawsze tylko jak dotrzeć w wielkim pośpiechu do celu podróży. Zauważają ludzi, którzy towarzyszą im na drodze, że każdy z nich ma swoje własne życie i pragnie dotrzeć do celu podróży, każdy ma też swoje własne problemy. Widzą w każdym z nich braci i siostry, Bożych synów i córki. Taka postawa charakteryzuje chrześcijańskiego kierowcę(19). Chrześcijańska solidarność stanowi zachętę do wszystkich użytkowników drogi, aby okazywali więcej wrażliwości, by nieść pomoc poszkodowanym i w podeszłym wieku, ze szczególną troską wobec dzieci i niepełnosprawnych. Uwadze skierowanej na sprawy cielesne powinno także towarzyszyć wsparcie duchowe, które jest niemniej konieczne w wielu przypadkach(50). Praktykowanie miłości przez Kierowców ma podwójny wymiar. Pierwszy odnosi się do troski o swój pojazd, co oznacza zapewnienie, że jest on bezpieczny z technicznego punktu widzenia, żeby w sposób świadomy nie wystawiać własnego życia i życia innych na ryzyko. Troszcząc się o swój własny pojazd, oznacza także, by nie mieć od niego oczekiwań większych niż te, które są jemu właściwe. Drugi wymiar odnosi się do okazywania miłości wobec podróżujących, których życia nie można wystawiać na niebezpieczeństwo przez niepoprawne i beztroskie manewry, mogące spowodować szkodę zarówno wobec pasażerów jak i pieszych. Słowo „miłość” (love) jest użyte tutaj na oznaczenie wielu form, które przyjmuje prawdziwa miłość (charity), a mianowicie szacunek, uprzejmość, rozwagę, etc. Dobrzy kierowcy uprzejmie potrafią ustąpić pierwszeństwa pieszym i nie czują się urażeni, gdy są wyprzedzani, ustępują drogi komuś, kto sobie tego życzy jechać szybciej i nie są mściwi (50)”. Dekalog Kierowcy - MIVA Polska: Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj: 1. Nie będziesz egoistą na drodze. 2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi. 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować. 4. Szanuj pieszych. 5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy. 6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny. 7. Nie bądź brawurowy w prędkości. 8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 9. Pomagaj potrzebującym na drodze. 10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 czerwca 2024r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE      16 czerwca 2024r. 1.  Dziś 11 Niedziela zwykła. 2. Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, w tygodniu po Mszy św., w niedzielę w Kamieniu Wielkim o godz. 17.00. 3. Spowiedź

Intencje Mszalne od 16 do 23 czerwca 2024r.

Intencje Mszalne od 16 do 23 czerwca 2024r. Niedziela 16 czerwca Kamień Wielki 8:00.W 50 rocznicę ślubu Zdzisławy i Andrzeja Koniecznych.                                                               

Comentários


bottom of page